Blog je zrušen

Gustnado

V určitých případech může vzniknout u návějového oblaku jeho otáčení a tzv. gustnado. Toto otáčení však obvykle nevzniká v důsledku výskytu mezocyklóny ve vyšší výšce jako u supercelární bouře, nýbrž jako oblast, kde se vyskytuje silná horizontální vorticita v důsledku výrazného střihu směru větru na frontě (angl. curvature vorticity), či střihu rychlosti větru (angl. shear vorticity). Proto není tedy podporována uspořádanými rotujícími vzestupnými proudy před bouřkou, a tak nemůže případné gustnado trvat dlouhou dobu a způsobit veliké škody. Také pravděpodobně platí, že gustnado se vytváří častěji právě pod návějovým oblakem než pod stěnovým oblakem (wall cloud), který rodí běžná tornáda. V jedné knize o bouřkách stojí, jaký má na gustnado názor významný ,,stormchaser" Charles A. Doswell III. Podle něho zatím o gustnadech nevíme téměř nic, neboť se nepodařilo vytvořit uspokojivý model, který by ho vysvětloval. Také říká, že rotace gustnada nesouvisí se strukturou a procesy, které se odehrávají nad základnou bouřkového oblaku, čili to je asi nejdůležitější znak odlišující gustnado od tornáda. Je to jen výsledek rychlého zvýšení vorticity, a to především v 2-d pohledu, protože nevytváří rotující vzestupný proud. Podmínky pro vznik gustnada jsou především na bouřkových frontách, ale přesto nejsou s bouřkou vnitřně spojeny, neboť gustnada nevytváří samotná bouřka, ale teprve následky bouřkové nebo frontální aktivity. Jsou jen otázkou vírnatosti v určité malé vrstvě vzduchu (obvykle do 100 m). Ve spojení s návějovým oblakem (shelf cloud); gustnado není výsledkem existence návějového oblaku, gustnado se jen díky principu vzniku obvykle nachází pod návějovým oblakem.

Pojem gustnado je velice těžké nějak přejmout do českého jazyka. Následující obrázek znázorňuje typické gustnado.

 ©1999 Roger Edwards, Barwise Texas (25.květen 1999), pohledem na sever

 

  Jediný rozdíl je v tom, že toto gustnado na tomto obrázku vzniklo pod stěnovým oblakem, což je méně pravděpodobné než výskyt pod návějovým oblakem. Alespoň to pravil text pod touto fotografií. Nezdá se ale, že by šlo zde o typický stěnový oblak (?). Navíc zde při této situaci byla patrná mezocyklóna, takže svým způsobem jde o ,,skutečné" tornádo, jen na hranici přední zóny nárazovitého větru (angl. forward-flank gust front (FFGF). Rozdíl mezi gustnadem a tornádem nemusí být nutně vždy přesně jasný. Toto gustnado (či tornádo) se vyznačovalo poměrně slabou rotací, ale byly při jeho pozorování vidět kroupy o velikosti kolem 5-7 cm.


Zdroj článku:  Bouřky kvalitně - upraveno, zdroj fotky: Bouřky kvalitně.
Komentáře k článkuVložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden (slovy): (požadováno)

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí